Zarządzanie Nieruchomościami 2018-08-14T11:11:53+00:00

Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzaniem nieruchomościami zajmujemy się od 1990 roku. W ramach obsługi oferujemy Państwu kompleksowe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Należą do nich:

Administrowanie
– obsługa umów z dostawcami mediów oraz dbanie o ich terminową realizację
– zapewnianie ochrony Nieruchomości,
– organizacja i prowadzenie zebrań wspólnoty,
– wszelkie działania związane ze sprawnym funkcjonowaniem obiektu,

Obsługa techniczna:
– nadzór nad stanem technicznym budynku,
– bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń technicznych,
– utrzymanie czystości i porządku na częściach wspólnych i terenie zewnętrznym przynależnym do Nieruchomości, w tym odśnieżanie,

Doradztwo:
– poszukiwanie i nawiązywanie umów z potencjalnymi najemcami Nieruchomości,
– wsparcie prawne,

Zajmujemy się zarządzaniem wszelkich rodzajów nieruchomości (m. in. Mieszkania, domy, lokale, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe, obiekty komercyjne). Cenę usługi ustalamy indywidualnie z klientem.